Copyright

Autorská práva

Celý obsah těchto internetových stránek, včetně textů, obrázků, grafických zobrazení apod. je vlastnictvím společnosti AG FOODS Group a.s. Společnost AG FOODS Group a.s. tímto uděluje souhlas se zobrazováním, ukládáním a stahováním materiálů na těchto internetových stránkách pouze za níže uvedených podmínek:

  • Není povoleno materiály uvedené na internetových stránkách reprodukovat nebo zveřejňovat, distribuovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem používat k veřejným nebo komerčním účelům bez uvedení loga společnosti AG FOODS Group a.s. a odkazu na zdroj (agfoods.eu).
  • Materiály mohou být použity k podnikatelským či propagačním aktivitám třetích osob pouze se souhlasem AG FOODS Group a.s. a za předpokladu, že bude vždy uvedena poznámka o autorských právech originálního materiálu.
  • Není povoleno měnit jakýmkoliv způsobem materiály uvedené na internetových stránkách či z nich vytvářet odvozená díla bez předchozího písemného souhlasu AG FOODS Group a.s.
  • AG FOODS Group a.s. si vyhrazuje právo odvolat oprávnění zde udělená, jestliže usoudí, že používání informací nebo materiálů poškozuje její zájmy nebo že tyto podmínky nejsou řádně dodržovány.

Použití materiálů uvedených na těchto internetových stránkách v rozporu s uvedenými podmínkami představuje porušení autorského zákona, zákona o ochranných známkách a dalších relevantních právních předpisů a zakládá soudně vymahatelný nárok společnosti AG FOODS Group a.s. na náhradu majetkové i nemajetkové újmy.