Prohlášení k souborům cookies na webu společnosti AG FOODS Group a.s.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Autorská práva

Celý obsah těchto internetových stránek, včetně textů, obrázků, grafických zobrazení apod. je vlastnictvím společnosti AG FOODS Group a.s. Společnost AG FOODS Group a.s. tímto uděluje souhlas se zobrazováním, ukládáním a stahováním materiálů na těchto internetových stránkách pouze za níže uvedených podmínek:

  • Není povoleno materiály uvedené na internetových stránkách reprodukovat nebo zveřejňovat, distribuovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem používat k veřejným nebo komerčním účelům bez uvedení loga společnosti AG FOODS Group a.s. a odkazu na zdroj (www.agfoods.eu).
  • Materiály mohou být použity k podnikatelským či propagačním aktivitám třetích osob pouze se souhlasem AG FOODS Group a.s. a za předpokladu, že bude vždy uvedena poznámka o autorských právech originálního materiálu.
  • Není povoleno měnit jakýmkoliv způsobem materiály uvedené na internetových stránkách či z nich vytvářet odvozená díla bez předchozího písemného souhlasu AG FOODS Group a.s.
  • AG FOODS Group a.s. si vyhrazuje právo odvolat oprávnění zde udělená, jestliže usoudí, že používání informací nebo materiálů poškozuje její zájmy nebo že tyto podmínky nejsou řádně dodržovány.

Použití materiálů uvedených na těchto internetových stránkách v rozporu s uvedenými podmínkami představuje porušení autorského zákona, zákona o ochranných známkách a dalších relevantních právních předpisů a zakládá soudně vymahatelný nárok společnosti AG FOODS Group a.s. na náhradu majetkové i nemajetkové újmy.