Společnost AG FOODS Group a. s. je výrobcem a distributorem kávy, čaje, ovocných a zeleninových koncentrátů a rozpustných nápojů pro prodejní automaty, veřejné a závodní stravování, sociální sféru, zdravotnictví, HoReCa sektor, moderní i tradiční maloobchodní trh.

Do skupiny AG FOODS Group a. s. náleží společnosti:

 

 

Od 27. 4. 2017 jsou majiteli AG FOODS Group, a.s., Jiří Jízdný a Orestes Zukowski, kteří prostřednictvím své společnosti Rihold, s.r.o., vlastní 100% akcií.