18 Březen 2019
18 března 2019,
 Off

Biogena společně s mateřskou společností AG FOODS Group a.s. darovaly hmotné dary a finanční dar v hodnotě 42 400 Kč Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí. Tento dar bude použit na financování relaxačního pobytu pro rodiny.