21 Březen 2014
Kategorie: Aktuality
21 března 2014,
 Off

 

50vyroci_logoV roce 1963 byla vydána ministerstvem školství první vyhláška, která stanovila nejen organizační, ale také výživové normy pro školní stravování.

Od této doby prošel systém školního stravování dlouhým vývojem a v dnešní době se můžeme pochlubit téměř dokonalým uspořádáním této poskytované služby, která je na vysoké úrovni a je pro mnohé státy Evropy inspirací.

Dlouhá tradice je zárukou, že se jedná o vysoce sofistikovaný systém, který má prokazatelně velký a kladný vliv na zdraví našich dětí.

Cílem oslav je upozornit širokou veřejnost na význam školních jídelen a jejich důležité místo ve společnosti. Oslavy vyvrcholí na Konferenci školního stravování v Praze 20. – 22. května 2014.

Zapojte se, i Vy, do oslav 50. výročí činnosti školních jídelen. Vaše materiály předejte do poloviny dubna 2014 krajské metodičce, stačí kvalitně naskenovat a poslat emailem.

Tipy na akce:

týden stravování dle starých receptur

fotosoutěž – jak vidím svoji školní jídelnu

výtvarná soutěž na téma školního stravování

nástěnky s dobovými fotografiemi

vybavení jídelen, pokrmů, a všeho co se k dobovému stravování vztahuje

besedy s pamětníky ve školní jídelně

večeře pro rodiče, zřizovatele a novináře, kde se bude podávat dobové jídlo nebo aktuální jídlo, udělá se výstava dobových materiálů, pozve se pamětník a vše se samozřejmě zdokumentuje

besedy se žáky o historii školního stravování, o souvislosti s jednotlivými desetiletími a nabídkou jídelních lístků

výtvarná soutěž, jak si děti přestavují, jak se jedlo před 50. lety

zapojení zřizovatele školních jídelen do oslav, historie školního stravování v regionu z pohledu státní správy, co se dělalo, jak bylo organizováno, vybavování jídelen, stavby školních jídelen, rekonstrukce…

den otevřených dveří

vyroci_foto