Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť zákazníkom maximálnu podporu k tomu, aby boli vždy o krok pred konkurenciou. Preto prichádzame s novými, inovatívnymi a originálnymi riešeniami ako tento spoločný cieľ dosiahnuť. Existuje celá rada nástrojov, ktoré sú využívané naprieč všetkými segmentmi a my ponúkame v oblasti vendingu predovšetkým tieto:

  • Design strojov na mieru
  • POS – propagácia v mieste predaja
  • Podpora noviniek na trhu