Spoločnosť AG FOODS Group a.s. uzavrela zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM, as, a že s účinnosťou od 1. 4. 2002 plní svoje povinnosti zabezpečiť spätný odber a využitie odpadu z obalov spôsobom podľa § 13 ods 1 písm. c) zákona o obaloch a zapojila sa do Systému združeného plnenia EKO-KOM pod klientským číslom EK-F04000048 na celom území Českej republiky.

Získaním certifikátu IFS získala spoločnosť AG FOODS Group a.s. osvedčenie o tom, že spĺňa požiadavky na výrobu bezpečných a zdravotne nezávadných potravín.

Norma IFS = International Food Standard bola vytvorená v spolupráci nemecko – francúzskeho zväzu maloobchodu pre hodnotenie svojich dodávateľov, primárne privátnych značiek, ale aj dodávateľov pod značkou samotného výrobcu, ako sme my.

Spoločnosť AG FOODS Group a.s. je členom Spoločnosti pre výživu ČR, Obchodné hospodárskej komory a Slovenskej Vendingové asociácie.