Jiří Jízdný
predseda predstavenstva
E-mail: jiri.jizdny@agfoods.eu

Ing. Milan Pech
člen predstavenstva
E-mail: milan.pech@agfoods.eu

Orestes Żukowski
člen predstavenstva
E-mail: orestes.zukowski@agfoods.eu