Jiří Jízdný
predseda predstavenstva
E-mail: board@agfoods.eu

Ing. Milan Pech
člen predstavenstva
E-mail: milan.pech@agfoods.eu

Orestes Żukowski
člen predstavenstva
E-mail: board@agfoods.eu