Ing. Milan Pech
člen predstavenstva

Richard Ihlár
konateľ spoločnosti

richard.ihlar@agfoods.eu