Línia Food Servis dodáva už viac ako 27 rokov kompletnú škálu nápojov do prevádzok hromadného stravovania. Sme špecialistami v oblasti vývoja, výroby a distribúcie nápojov. S našimi výrobkami sa denne stretáváte v základných aj materských školách, nemocniciach, ústavoch sociálnej starostlivosti či domovoch pre seniorov. Vďaka pestrému sortimentu sú naše produkty obľúbené u stravníkov všetkých vekových kategórií od detí cez dospelých až po seniorov.

Naše produkty umožňujú komplexné riešenie pitného režimu všetkých vekových kategórií – od predškolákov po seniorov. Ponúkame kvalitné rozpustné aj nálevové čaje, kávoviny, osviežujúce nápoje s ovocným podielom, mušty, džúsy, ochucovadlá mliek atď.

Okrem pitného režimu v našej ponuke nájdete aj niektoré potraviny, ktoré majú uplatnenie v hromadnom stravovaní: cereálie, snacky, tyčinky, zmesi na varenie a pečenie, korenie, ovocné pyré a ďalšie. Zákazníkov obsluhujeme prostredníctvom siete vlastných obchodných zástupcov, ktorá pokrýva všetky regióny na Slovensku.

Väčšinu predávaných produktov si sami vyvíjíme, a vďaka tomu sme schopní reagovať na stále sa mediace potreby trhu a silnejúci tlak na zloženie potravín a nápojov.

  • Školské jedálne
  • Jedálne materských škôl
  • Stravovacie prevádzky nemocníc
  • Domovy pre seniorov
  • Ústavy sociálnej starostlivosti
  • Závodné stravovanie