Poprzez zdobycie certyfikatów IFS firma AG FOODS Group a.s. uzyskała zaświadczenie o tym, że spełnia wymagania dotyczące produkcji żywności bezpiecznej i nie szkodliwej dla zdrowia.

Norma IFS, czyli International Food Standard została stworzona przez niemiecko-francuski związek handlu detalicznego. Służy ona do oceny dostawców żywności, pierwotnie firm prywatnych. Obecnie dotyczy także pojedynczych roducentów, którym jesteśmy my.