• kawowy serwis JACOBS
  • kawowy serwis Splendid
  • HOTFRUITS
  • Chocco Cream
  • FRAPPÉ Avalanche Effect
  • ICY Frappé to GO
  • ICY Chocco to GO
  • asortyment uzupełniający SPLENDID
  • ICY Fruity to GO