Politika kvality a bezpečnosti

Společnost AG FOODS Group a.s. je potravinářská společnost s mezinárodní působností. Naši dlouhodobou strategii určují požadavky zákazníků, vývoj vnitřního a světového trhu, míra konkurenčního prostředí a schopnost se s těmito vlivy vyrovnat.
Proto jsme zpracovali tyto základní body politiky kvality a bezpečnosti:
  1. Zajistit účinnou komunikaci se zákazníky, zjišťovat a dlouhodobě plnit jejich požadavky na kvalitní a zdravotně bezpečný produkt nebo službu za přijatelnou cenu tak, abychom si získali a udrželi jeho důvěru.
  2. Uvádět na trh pouze legální produkty splňující požadavky platných legislativních předpisů ČR, EU a dalších cílových trhů.
  3. Poskytovat lidské a finanční zdroje pro zabezpečení trvalého zlepšování řízení procesů již implementovaného systému bezpečnosti, který garantuje ekonomickou stabilitu obou společností.
  4. Chceme snižovat produkci vlastních odpadů a zvyšovat jejich další materiálové či energetické využití.
  5. Poskytovat nové výrobky a služby v souladu s trendy trhu a požadavky zákazníků. Být lídrem v zavádění inovovaných výrobků nebo forem jejich balení.
  6. Vytvářet a udržovat silný vztah s obchodními partnery, rozšiřovat obchodní aktivity a dodržovat etiku podnikání.
  7. Pečlivě vybírat a hodnotit dodavatele surovin, obalových materiálů a služeb, trvat na zajištění a zvyšování kvality a bezpečnosti dodávaných vstupních materiálů.
  8. Firemní kulturou a příznivými pracovními a ekonomickými podmínkami pro všechny pracovníky společnosti podpořit sounáležitost zaměstnanců s firmou a její vizí. Dodržovat etická pravidla při řízení pracovníků, motivovat je a vést k odpovědnosti za vykonanou práci.
Všichni zaměstnanci společnosti jsou s touto politikou kvality a bezpečnosti seznámeni a uvědomují si svoji osobní odpovědnost při plnění každodenních pracovních činností.
V Košíkově dne 13. 3. 2015

Certifikáty

Společnost AG FOODS Group a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a že s účinností od 1. 4. 2002 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F04000048 na celém území České republiky.

Získáním certifikátu IFS získala společnost AG FOODS Group a.s. osvědčení o tom, že splňuje požadavky na výrobu bezpečných a zdravotně nezávadných potravin.

Norma IFS

International Food Standard byla vytvořena ve spolupráci německo–francouzského svazu maloobchodu pro hodnocení svých dodavatelů, primárně privátních značek, ale i dodavatelů pod značkou samotného výrobce, jako jsme my.

Společnost AG FOODS Group a.s. je členem Společnosti pro výživu ČR a Obchodní hospodářské komory.