Politika kvality a bezpečnosti

Společnost AG FOODS Group a.s. je potravinářská společnost s mezinárodní působností. Naši dlouhodobou strategii určují požadavky zákazníků, vývoj vnitřního a světového trhu, míra konkurenčního prostředí a schopnost se s těmito vlivy vyrovnat.

Certifikáty

Společnost AG FOODS Group a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a že s účinností od 1. 4. 2002 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F04000048 na celém území České republiky.

Získáním certifikátu IFS získala společnost AG FOODS Group a.s. osvědčení o tom, že splňuje požadavky na výrobu bezpečných a zdravotně nezávadných potravin.

Norma IFS

International Food Standard byla vytvořena ve spolupráci německo–francouzského svazu maloobchodu pro hodnocení svých dodavatelů, primárně privátních značek, ale i dodavatelů pod značkou samotného výrobce, jako jsme my.

 

Společnost AG FOODS Group a.s. je členem Společnosti pro výživu ČR a Obchodní hospodářské komory.