Politika kvality a bezpečnosti

Společnost AG FOODS Group a.s. je potravinářská společnost s mezinárodní působností. Naši dlouhodobou strategii určují požadavky zákazníků, vývoj vnitřního a světového trhu, míra konkurenčního prostředí a schopnost se s těmito vlivy vyrovnat.
Proto jsme zpracovali tyto základní body politiky kvality a bezpečnosti:
  1. Jsme spolehlivým a korektním obchodním partnerem s vysokou úrovní poskytovaných služeb, jednáme eticky uvnitř i vně společnosti. Dbáme na vytváření a udržování stabilních a dlouhodobých vztahů.
  2. Víme, kdo je náš zákazník, známe aktuální trendy a požadavky trhu, jsme experty ve svém oboru a víme, co vyrábět a pro koho.
  3. Efektivní komunikací se zákazníky zjišťujeme jejich požadavky a spokojenost s naší produkcí a službami. Svými zkušenostmi pomáháme našim partnerům s rozvojem jejich podnikání a uspokojování potřeb jejich zákazníků.
  4. Naše výrobky a služby jsou kvalitní a bezpečné, vždy v souladu s platnou legislativou ČR, Eu a dalších cílových trhů. Zákazník jim proto věří a vyhledává je.
  5. Chováme se hospodárně, neplýtváme zdroji, předcházíme vzniku odpadu a recyklujeme.
  6. Pečlivě volíme dodavatele surovin, obalů, spotřebních materiálů i služeb. Jejich pravidelným hodnocením zajišťujeme zvyšování kvality a hospodárnosti.
  7. Respektujeme nastavené procesy a podílíme se na jejich neustálém zlepšování s cílem zajištění trvalé kvality a bezpečnosti.
  8. Vzájemně spolupracujeme, podporujeme sounáležitost zaměstnanců se společností a přebíráme osobní zodpovědnost za vykonanou práci.
Všichni zaměstnanci společnosti jsou s touto politikou kvality a bezpečnosti seznámeni a uvědomují si svoji osobní odpovědnost při plnění každodenních pracovních činností.
V Košíkově dne 5. 12. 2016

Certifikáty

Společnost AG FOODS Group a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a že s účinností od 1. 4. 2002 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F04000048 na celém území České republiky.

Získáním certifikátu IFS získala společnost AG FOODS Group a.s. osvědčení o tom, že splňuje požadavky na výrobu bezpečných a zdravotně nezávadných potravin.

Norma IFS

International Food Standard byla vytvořena ve spolupráci německo–francouzského svazu maloobchodu pro hodnocení svých dodavatelů, primárně privátních značek, ale i dodavatelů pod značkou samotného výrobce, jako jsme my.

 

Společnost AG FOODS Group a.s. je členem Společnosti pro výživu ČR a Obchodní hospodářské komory.