Společnost AG FOODS Group a. s. je výrobcem a distributorem kávy, čaje, ovocných a zeleninových kon-centrátů a rozpustných nápojů pro prodejní automaty, veřejné a závodní stravování, sociální sféru, zdravotnictví, HoReCa sektor, moderní i tradiční maloobchodní trh.

Společnost AG FOODS Group a. s. a společnosti přímo a nepřímo vlastněné nebo ovládané společností AG FOODS Group a. s. jsou osobami nepřímo řízenými společností Avallon Sp. z o. o.

Do skupiny AG FOODS Group a. s. náleží společnosti:

 

 

Společnost Avallon Sp. z o. o. řídí skupinu AG FOODS Group a. s. na základě pověření od investičního fondu, Coöperatief Avallon MBO U. A., se sídlem v Nizozemském království.

Skupina Avallon se zabývá investicemi, správou aktiv a poradenstvím a má rozsáhlé zkušenosti s činností na území střední a východní Evropy. Skupina Avallon sídlí v Lodži. Pro více informací o skupině Avallon navštivte internetové stránky www.avallon.pl.

Společnost Avallon Sp. z o. o. byla založena v roce 2001. Dnes společnost Avallon Sp. z o. o. spravuje mimo jiné private equity fond Avallon MBO Fund I, který začal fungovat v roce 2007 a obhospodařuje akti-va v hodnotě 50 mil. Eur. Portfolio Avallon MBO Fund I zahrnuje kromě skupiny AG FOODS Group a. s. také skupiny společností FITEN S. A., CEKO a MEDORT S. A. v Polsku.

Kromě toho společnost Avallon Sp. z o. o. zastřešuje od roku 2012 druhý private equity fond Avallon MBO II s hodnotou 109 mil. Eur. do jehož portolia už dnes patří sedm společností – Plasma Systém Ltd., Novo Tech Sp. z o. o., EDC Expert Direct Communication Sp. z o. o., ZABERD S. A., MPS International Sp. z o. o., Velvet CARE Sp. z o. o. a Otwarty Rynek Elektroniczny S. A.